Har man haft kostnader i samband med det arbete man gjort och fakturerar för genom Paidin Finans AB så finns möjlighet att ansöka om avdrag för dessa. Det finns i huvudsak tre avdrag som man kan få igenom: Utlägg, Resekostnader och traktamente.


Gemensamt för alla avdrag är att dom måste vara Paidin tillhanda i PDF format före löneutbetalningen (Skickas till support@paidin.se) samt original skickade till oss på adressen nedan. Då vi löpande betalar ut löner så fort fakturan blir betald så är det bra att skicka in avdragen till oss direkt efter att man skapat och skickat fakturan.

Underlag som kommer oss tillhanda efter löneutbetalning kan inte hanteras retroaktivt och ej heller överföras till en annan faktura då avdraget måste ha en direkt koppling till just det arbetet som fakturan avser – detta enligt Skatteverkets regler för egenanställning.


Utlägg:

Utläggen ska vara direkt kopplade till det arbetet man utfört och fakturerar för. Detta ska kunna styrkas genom kvitton på inköpet. Tänk på att datumet på underlaget ska kunna rymmas inom datumen som man sätter när man skapar fakturan samt att momsen för inköpet måste synas klart och tydligt. Hela utlägget måste dessutom förbrukas under tiden för arbetet. Man kan alltså inte dra av exempelvis utbildningar eller böcker som man har nytta av även efter arbetets avslut. Det går heller inte att köpa in förbrukningsvaror som exempelvis tyg för att bara använda en del av tyget till kläder som man sedan fakturerar för.

Av samma anledning kan man heller inte köpa in exempelvis datorer, bilar och mobiltelefoner och få avdrag för dessa.

Köper man in saker som man vill få avdrag för via faktura så ska fakturan vara ställd till Paidin Finans AB och naturligtvis betalas av den anställde innan fakturan kan skickas till oss för avdrag.

Då representation ej längre är avdragsgillt så kommer vi inte att godkänna underlag som hör till detta. Vi kan heller ej godta underlag för dryck, förtäring eller presenter. Gäller det en tjänsteresa så finns däremot möjlighet till att få ett traktamente som skall täcka detta.


Resekostnader:

Skall styrkas med en reseräkning som man kan ladda ner här.

Gällande resor i tjänsten så krävs det att man utgår från en arbetsplats. DVS man kan inte dra av resor från hemmet ut till kund utan får då ta upp det i sin privatdeklaration i stället. Exempelvis arbetar man åt en bilfirma på orten där man bor. Resor till bilfirman ses som resor till och från arbete. Däremot om man blir utsänd av bilfirman under dagen på ett arbete så ses detta som en tjänsteresa. Resor från hemmet kan alltså aldrig ses som en tjänsteresa utan ses som "resor till och från arbete" och ska dras av i din privata deklaration.


Körjournal:
Resor i tjänsten med egen bil är skattefritt och ersätts med 18.50 kr/mil. För att kunna få avdraget måste en körjournal lämnas in till oss. Mer information om körjournal hittar du här >> Körjournal

 

Traktamente:

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av oss som sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Vi betalar endast ut traktamenten enligt årets schablonbelopp, se aktuella belopp på Skatteverkets hemsida.

För att få rätt till traktamente krävs det du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från bostaden.

Man förutsätter att det i samband med traktamenten även finns en reseräkning, samt i de flesta fall även utlägg för övernattning som styrker att man varit bort.


Övrigt:

Avdrag för utlägg går till så att man sänker arbetsgivaravgiften och skatten med utläggets belopp inklusive moms och därmed ökar det utbetalade nettobeloppet. Detta gör att man får ut ca hälften av utläggets belopp.

Vill man få tillbaka hela beloppet så måste man fakturera hela kostnaden inkl. moms till sin kund. Detta gör då att beloppet på fakturan höjs vilket gör att man få ut ett högre nettobelopp i lön. Men det höjer även skatten och arbetsgivaravgiften. Lämnar man då in sitt avdrag till oss och att vi godkänner dessa så sänks arbetsgivaravgiften och skatten lika mycket vilket gör att man får ut hela beloppet på sin nettolön.

Om du exempelvis har ett utlägg på 800kr ex moms där 200kr är moms så ska du alltså fakturera kunden 1.000kr (oavsett momssats på din faktura). Kvittot på 1.000kr ink moms ska sedan skickas till oss för avdrag. Din kund kommer alltså inte få göra avdrag för detta och ska inte ha kvittot.

Momsen i kronor måste framgå klart och tydligt på PDF- kopian av verifikatet till utlägget. Har man dessutom fått kvittot/verifikatet i pappersform vid inköp så måste även dessa skickas i original till:


PaidIn Finans AB

Kivra: 559044-7016

  • 10631 Stockholm


Vi förbehåller oss all rätten att avslå eventuella avdrag utan anledning om dessa strider mot våra eller Skatteverkets regler.