Paidin följer de regler för skatteavdrag som är uppsatta av Skatteverket och gör alltid ett avdrag för skatt med 30%:

Skatteverket >> "Skatteavdrag på lön som betalas ut oregelbundet ska normalt göras med 30 % av lönen. Om ett sådant avdrag är för lågt eller för högt med tanke på din årsinkomst bör du begära jämkning av skatteavdraget hos Skatteverket."

För mer information gå in på Skatteverket och sök på jämkning.


Vill du jämka så fyller du i den bifogade blanketten "Jämkning.pdf" och mailar den till suport@paidin.se


Jämkning = ändring av preliminär A-skatt