Vad är en allmän visstidsanställning?


I lagen om anställningsskydd finns två typer av anställningar: tidsbegränsade anställningar och tillsvidare. En allmän visstidsanställning är tidsbegränsad och används när arbetsgivare anställer någon för en viss tid eller ett visst arbete.

Vikariat eller säsongsanställning är andra former av tidsbegränsade anställningar.